10 บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุดและคุณภาพดี บริการเยี่ยม ราคาประหยัด แห่งปี 2024

10 บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุดและคุณภาพดี บริการเยี่ยม ราคาประหยัด แห่งปี 2024

เกณฑ์ในการใช้พิจารณาบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

1บริษัทต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

บริษัทชิปปิ้งต้องความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขนส่งมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง บริษัทต้องสามารถจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที อาทิเช่น พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการขนส่ง สามารถจัดส่งให้อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่ลูกค้ากำหนดหรือหลังเวลาทำการ มีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน

2มีความเชี่ยวชาญสูงและต้องสามารถให้ความมั่นใจลูกค้าได้

การขนส่งนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีเรื่อง การให้ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าด้วย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด ห่อหุ้มสินค้า และมีการติดชื่อผู้รับสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด เสียหาย และทำให้ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ส่วนพนักงานก็ต้องมีความรู้และมนุษยสัมพันธ์ในการแสดงออกของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับ รวมถึงความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภัย ที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน มีทักษะและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้า เช่น วิธีการยกหรือขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท วิธีการดูแลสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นต้น และมีใบ Certificate เพื่อรับรองมาตรฐานหรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

3อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต้องพร้อม

สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ บุคคล และสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวอย่างเช่น พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า รถส่งสินค้ามีความสะอาด เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างจัดส่ง และเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้ามีความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4มีคามถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ

บริษัทชิปปิ้งที่เราเลือกใช้บริการ ต้องมีความสามารถที่จะแสดงผลงานหรือความสามารถในการให้บริการได้ตามที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือเสียหาย มีการรับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการจัดส่งสินค้า และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

5มีการดูแลเอาใจใส่ในงานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า

การดูแลเอาใจใส่และความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการรวมปัจจัยในการเข้าถึงบริการ การสื่อสาร และความเข้าใจเข้าด้วยกัน ได้แก่ การให้บริการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยนำการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของลูกค้า

FastShip.co

บริษัท FastShip.co เป็นบริการตัวแทนขนส่งด่วน express ระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ที่นี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งรายย่อย (ร้านค้าขนาดเล็ก ผู้ขายของออนไลน์ และบุคคลทั่วไป) กับ ผู้ประกอบการขนส่งเช่น DHL, UPS และ FedEx

ข้อดีของการใช้ FastShip.co  คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ shipping agent แต่ละที่ ซึ่งใช้เวลาและจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท ทางบริษัทบริการรับพัสดุถึงบ้าน/ร้านของคุณ ไม่มีขั้นต่ำ คุณไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารสำหรับทำ airway bills เพียงแค่กรอกข้อมูลที่อยู่ผูรับทางเว็บไซต์ ทีมงานของบริษัทจะดำเนินการทางเอกสารให้ทั้งหมด ค่าส่งที่ราคาถูก เนื่องจากรวบรวมพัสดุจำนวนมากทำให้ที่นี่สามารถให้บริการคุณได้ในราคาทีประหยัดกว่าคุณดำเนินการเองเพียงคนเดียว

เบอร์ติดต่อ : 06-3414-0009

อีเมลล์ : info@fastship.co

เว็บไซต์ :  fastship.cofacebook.com/fastship.co


Logistics2Day

บริษัท Logistics2Day เป็นบริษัทขนส่งและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ติดอันดับบริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด  และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Expressบริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, พัสดุสินค้า ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ทางการตลาดต่างๆ ด้วยบริการขนส่งไปต่างประเทศและบริการนำเข้าจากประเทศต่างๆ คุณสามารถวางใจให้ทีมงานมืออาชีพของที่นี่ สามารถดูแลเอกสารและพัสดุของคุณให้จัดส่งไปยังปลายทางในเวลาที่คุณเลือกกำหนดได้ โดยเอกสาร-พัสดุจะถูกขนส่งภายในวันที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ (ภายใต้สถานการณ์ปกติ)

สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจการนำเข้า ส่งออก หากต้องการคำปรึกษาด้านการขนส่ง การจัดทำเอกสารต่างๆ พิธีการศุลกากร และอื่นๆ ให้ logistics2day.com เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ แก่องค์กรของท่าน เพียงโทรมาปรึกษาที่ 02 689 3855 ต่อ 361-362 เจ้าหน้าที่ทุกท่านของที่นี่พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Courier ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express) Sea Freightให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 350  Air Freightไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็กหรือมีน้ำหนักมาก จัดส่งผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพชั้นนำ ไปยัง Airport Project Cargo – Heavy Lift & Break Bulk Cargo บริการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ  Special Cargo Dangerous & Perishable Goods บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ Packing – Lashing & Paper Palletให้บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing  Custom บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวางหรือใบขนแบบ BOI  Warehouse & Distribution บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า อีกทั้งยังมีบริการเสริมต่างๆ Trucking บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

เบอร์ติดต่อ : +66 02-689-3855 EXT. 361 ,+66 02-689-3865

E-MAIL : marketing@i2u.co.th

เว็บไซต์ : logistics2day.comfacebook.com/Logistics2day


บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด (unique translink ) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2542 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2024/83ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โดยได้รับการอนุมัติ และแต่งตั้งจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ CB 64 (AEO CUSTOMS BROKER NO. CB 64) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแบบ One Stop Service และการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ โดยให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customs เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการตรวจเช็คสินค้า และเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำหรับ E-Customs ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Lanทั้งขาเข้า และขาออก และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ CB 64 (AEO CUSTOMS BROKER NO.CB 64) ที่จะทำให้การบริการครบวงจร ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลได้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าของที่นี่โดยส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ พลังงาน และด้านเกษตร เป็นต้น

ขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการ

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด มีการให้บริการในการดำเนินธุรกิจประเภทการบริการการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ และทางบกโดยสามารถให้บริการแก่ผู้ที่ทำธุรกิจนำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าต่าง ๆ ดังนี้

1) บริการพิธีการศุลกากร ทั้งนำเข้า-ส่งออก โดยระบบ Paperless (ตัวแทนออกของ/ชิปปิ้ง)

2) บริการจัดหาขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางอากาศ (Air freight / Sea freight)

3) บริการจัดหาขนส่งสินค้าในประเทศ

4) บริการทำประกันภัยสินค้า

5) บริการแจ้งเคลมสินค้าเสียหายกับประกันภัย

6) บริการอื่น ๆ เกี่ยวการขนส่งสินค้า

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจัดการขนส่งสินค้า ทั้งนำเข้าและส่งออกในและนอกประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางเรือทางอากาศ และทางบก บริการทำประกันภัยและเคลมสินค้า และเรายังให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customsเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการตรวจเช็คสินค้า และเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สนใจขนส่งระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ :02-742-8340

ID line:  0631897676

เว็บไซต์:  www.uniquetranslink.com


Good Freight And Transports Co.,Ltd.

บริษัท Good Freight And Transports Co.,Ltd . บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด มีบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ สิ่งที่คุณต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศคุณสามารถวางใจได้ว่า ที่บริษัทนี้มารับสินค้าของคุณตามเวลาที่กำหนด เมื่อสินค้าที่มีการกำหนดเวลาหรือสินค้าที่เป็นอันตรายของคุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ดูแลสายการบินทางอากาศที่สำคัญที่สุดของคุณจะถูกย้ายไปที่ใดก็ได้ในโลก – ตามเวลาและไม่เหมือนเดิม

บริการขนส่งทางอากาศของที่นี่ยังประกอบด้วยการจัดส่งแบบ door-to-door ไปยังสถานที่ทั่วโลก บริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่ง มีเครือข่ายกันทั่วโลก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการสินค้าอันตราย ตัวเลือกของผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าของคุณด้วยบริการขนส่งทางทะเลที่ครบวงจร ใช้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในการเดินทางไป / จากจุดหมายปลายทางทั่วโลกอย่างชาญฉลาด ผ่านเครือข่ายมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเชื่อมต่อการจัดส่งที่แข็งแกร่งของโลกและความยืดหยุ่นที่รุนแรง จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดส่งของคุณได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนของบริษัทยังอยู่ใกล้กับการจัดส่งของคุณตั้งแต่รับสินค้าจนถึงการจัดส่งซึ่งจะทำให้คุณทราบถึงความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด จึงให้คำแนะนำความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการกำกับดูแลเพื่อรับประกันการจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ ที่นี่ยังรวมไว้ด้วยบริษัท ขนส่งทางเรือบริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่งการจัดส่งจากประตูสู่ประตูพิธีการศุลกากร L.C.L F.C.L บรรจุหีบห่อ ขนส่งแบบหลายรูปแบบ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้สำหรับการขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่และการจัดส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศ บริการจัดส่งสินค้ารวมถึง การจัดส่งสินค้าแบบ door-to-doorการจัดส่งสินค้าบรรทุกสินค้าแบบแบ่งส่วนท้องถิ่น บริการจัดส่งตรงภายในประเทศอย่างรวดเร็ว

เบอร์ติดต่อ :  033-005974

แฟกซ์ : 033-047279

Email : admin@gfreight.co.th

เว็บไซต์ www.goodfreight-th.comfacebook.com/GFREIGHT.CO.TH


TONG SUEN Logistics บริษัทตงสึ่น โลจิสติกส์จำกัด

บริษัทตงสึ่น โลจิสติกส์จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ติดอันดับ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านงานพิธีศุลกากรและครั้งสินค้าทั่วไปโดยปัจจุบันทางบริษัทได้แบ่งการให้บริการออกเป็นสี่ส่วนงานครั้งสินค้าฝากเก็บทั่วไปงานพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกงั้นขอคืนอากรสงวนสิทธิ์บีโอไอและการจัดหาค่าระหว่างทั้งทางอากาศและทางเรือเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเลือกบริการได้ตามความเหมาะสมตามงบประมาณแล้ว ธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องทาง ที่นี่จึงมีบริการรถขนส่งไว้บริการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งตามสถานที่ต่างๆหรือท่าเรือสำคัญของประเทศท่านก็สามารถเลือกใช้บริษัทตงสึ่น ทรานสปอร์ตจำกัดได้ตามความต้องการ

เบอร์ติดต่อ : 02-105-3848 , 062-462-2983

E-Mail : contact@tongsuenlogistics.co.th

เว็บไซต์ :  www.ts-logs.com


SK Transport

บริษัท SKTransport ให้บริการการขนส่งทั่วโลก เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด โดยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในประเทศจีนสูง การคิดค่าใช้จ่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงไทย ประเภทสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และวิธีการในการจัดส่ง (ทางรถ,เรือ,เครื่องบิน) แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ คิดตามน้ำหนักและคิดตามปริมาตร ซึ่งการคิดตามน้ำหนักจะเป็นสินค้าที่ไม่กินพื้นที่มากแต่มีน้ำหนักที่มาก ส่วนการคิดราคาตามปริมาตรจะเป็นสินค้าที่กินพื้นที่มากแต่น้ำหนักเบา

เบอร์ติดต่อ 06-3218-5169

อีเมลล์ : sktransport.2009@gmail.com

เว็บไซต์  : www.sktransport2009.com


EO Logistic : ONE STOP SERVICE

EO Logistic : ONE STOP SERVICE ให้บริการจัดการพิธีการศุลกากร และ จัดการธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แบบ One-Stop-Service ทางบริษัทดำเนินการประสานงานโดนผู้มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรง ให้บริการประสานงานโดยทีมงานทั้งชาวไทยและชาวจีน พร้อมออฟฟิศรองรับการประสานงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน

เพื่อให้การติดต่อและดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด บริการสำหรับ ลูกค้าผู้ขนส่งเต็มทั้งตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ ทำเรื่องนำเข้าให้เป็นเรื่องง่าย ติดต่อจบ ครบที่เดียวแพ็คเกจบริการราคาเดียว รวมทุกขั้นตอน รวมทุกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน สบายใจ รู้ต้นทุนล่วงหน้า เพื่อคำนวณต้นทุนในการนำเข้าก่อนล่วงหน้า พร้อมบริการครบวงจร ไม่ยุ่งยาก ติดต่อที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง เพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุด ไม่ต้องติดต่อแต่ละผู้ให้บริการ เช่น ติดต่อชิปปิ้งไทยเพื่อไปออกของ  ติดต่อหัวลากเพื่อไปลากของออกจากท่าเรือ  ติดต่อ Freight Forwarder เพื่อจองเรือจากจีนมาไทย ติดต่อชิปปิ้งทางจีนเพื่อทำเรื่องส่งออกของมาไทยคุณลูกค้าของที่นี่ หรือติดต่อหัวลากที่จีนเพื่อไปขนของออกจากโรงงาน ติดต่อทำ FORM E เพื่อลดภาษี

ติดต่อโทร. : 086-3573351

Email : Eo.logistic@gmail.com

เว็บไซต์  :  www.eologistic.com


Kitpong Shipping

บริษัท kitpongshipping เป็นบริษัทชิปปิ้ง บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็น บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ให้บริการสินค้าข้ามประเทศจาก บ้านถึงบ้าน บริษัทถึงบริษัท โรงงานถึงโรงงาน หรือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

เบอร์ติดต่อ 02-678-1702 , 02-285-3810-1 ,081-546-4246

อีเมลล์ : admin@kitpongshipping.com

เว็บไซต์ :  www.kitpongshipping.com


D-ONE Logistics

บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดเป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการจัดหาบริการขนส่งสินค้าและหลอดจะติดมากมายตั้งแต่การจัดส่งสินค้าไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกปัจจุบันบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในกรุงเทพฯประเทศไทยและนับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคงในการจัดหาโซลูชั่นโลจิสติกส์แบบครบวงจรบริษัทมีสำนักงานในประเทศไทยบริษัทดี action โลจิสติกส์ จำกัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการสำหรับผู้จัดส่งสินค้าที่ต้องการใช้โซลูชั่นซัพพลายเชนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ของตนจาก. ผลิตจนถึง. บริโภคปัจจุบัน บริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการโครงการอุตสาหกรรมที่ครบวงจรเช่นการขนส่งและการยกสินค้าขนาดใหญ่พิเศษหรือหนักหน่วงนอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าภาษีอากรและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ

ติดต่อ : 02-013-1415 , 095-929-9624 , 092-4949462

อีเมลล์ : saledone12@gmail.com , info@donelogisticsthailand.com

เว็บไซต์ :  www.donelogisticsthailand.com

Top 10 Bangkok
Logo