10 อันดับ บริษัทจัดหาคนงานประเทศเพื่อนบ้าน พม่าและลาว มีใบถูกต้องตามกฎหมาย

10 อันดับ บริษัทจัดหาคนงานประเทศเพื่อนบ้าน พม่าและลาว มีใบถูกต้องตามกฎหมาย

10 บริษัทจัดหาคนงานพม่าและลาว แรงงานคนต่างด้าว ถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ภายในราชอาณาจักรไทย ในปัจจุบันนายจ้างชาวไทยนิยมจ้างงานแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในธุรกิจของตนมากขึ้น  แม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่แรงงานต่างด้าวก็ยังเป็นที่ต้องการในกิจการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และลดขั้นตอนในการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับแรงงานต่างด้าว ธุรกิจรับเหมาที่ต้องหาแรงงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดย่อม หรือธุรกิจร้านค้าปลีกส่งทั้งน้อยใหญ่ ดังนั้น จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างด้าวที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางสำหรับนายจ้างชาวไทยให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

หากคุณต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย แต่กังวลกับขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการบริษัทจัดหางานแรงงานต่างด้าว MOU ถูกกฎหมายที่ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพสามารถช่วยคุณได้ วันนี้เรามีถึง 10 บริษัทจัดหาคนงานพม่าและลาว แรงงานคนต่างด้าว ถูกกฎหมาย

The First Good Man Group

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว4สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์ และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง  นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ   จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

Website: www.thefirstgoodman.com

Tel. 02-949-0699,  089-447-5359 , 081-300-5765

Email: thefirstgoodman@gmail.com

Facebook: บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


Advance Worker Co., Ltd.

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน Advance รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน Advance มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน Advance สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน Advance แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 065-5624295”

Tel : 064-954-9194065-562-4295

Line: infomou

Email : md@infomou.commd.infomou@gmail.com

facebook : facebook.com/information.mou

Website : www.infomou.com


Ems Labour Co., Ltd.

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน E.M.S. รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน E.M.S. มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน E.M.S. สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน E.M.S. แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 064-9549194”

Tel : 096-289-4994098-552-6655

Line : Emslabour

Email : info@emslabour.cominfo.emslabour@gmail.com

Facebook: facebook.com/emslabour

Website : www.emslabour.com


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

คือ หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทางเราเข้าใจปัญหาด้านแรงงานเป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน JOB ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาแรงงานฝีมือให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มนายจ้างเป็นเหล่าผู้ประกอบการทั้งในภาคส่วนของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

ที่อยู่ : เลขที่ 49,51 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพ 10140

โทร : 02-018-8688


TK Labours Group

บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเค เลเบอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลง MOU สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่าต่อเนื่องนาน 4 ปี อีกทั้งยังให้บริการทำใบอนุญาตทำงาน พิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต และบริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร เชี่ยวชาญด้านแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา จัดหาแรงงานต่างด้าวคุณภาพ มีพาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน สามารถพูดไทยได้ มีประสบการณ์ในการทำงาน บุคลิกดี สะอาด สุภาพ อดทน เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติตามที่ต้องการ พร้อมส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หาแรงงานก่อสร้าง หรือหาลูกจ้างป้อนให้โรงงานรับแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์นำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

website: www.expertmou.com

Tel. 086-5284820, 097-0400808, 098-2704840

Line: mou_tk , porin007

Facebook: expertmouthai


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

ด้วยประสบการณ์ทางด้านแรงงาน มาร่วมกว่า 20 ปี บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด จึงมีความรู้ ความสามารถในการนำเข้า สรรหา และบริหารด้าน แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว จนได้รับความไว้ใจ จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลายบริษัท ในการนำเข้าแรงงานในรูปแบบ MOU โดยบริษัทฯ มีการวางเงินหลักประกัน จำนวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) เพื่อเป็นการค้ำประกันความเสียหายของการนำเข้าแรงงานตามพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของกรมการจัดหางาน
บริการนำเข้าและสรรหา แรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ พม่า, กัมพูชา และลาว เราให้บริการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว อาทิ Work Permit, VISA, รายงานตัว 90 วัน, แจ้งเข้า-ออก และอื่นๆ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านแรงงานกว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของไทย ในการนำเข้าและบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ที่ตั้ง: 801/278 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 02-992-6587
แฟกซ์: 02-992-5683
มือถือ: 081-622-2096, 090-978-8041
อีเมล: blg_supplys@hotmail.com

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด (npsiam) ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครบวงจร

-จัดหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา

– รับทำใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT

-รับต่อวีซ่าครบอายุ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี มีจุดประสงค์เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นไปตามระบบการจ้างงานแบบ MOU พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว

ลูกค้าจึงสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญา ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการจัดหาแรงงานนำเข้าใหม่ตามระบบ MOU

-ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร

-จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง

บริการงานเอกสารต่างด้าวและต่อวีซ่าใบอนุญาต ครบวงจร

-ขอทำหนังสือเดินทาง Passport

-ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A

-ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

-จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:086-777-2940

Line: @npsiam

อีเมล์. np.siam@hotmail.com

เว็บไซต์:   npsiam.com

facebook: facebook.com/Npsiam-นำเข้าแรงงานต่างด้าว-MOU


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด

บริการรับจัดหา และนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนม่าร์, ลาว, และกัมพูชา ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลง MOU โดยทีมงานบริษัทของเรามีความชำนาญงานในด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกประเภทอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการจัดการอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้ท่านหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือเรื่องแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ที่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวมของท่านได้ หากท่านมีความสนใจรับบริการ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว รวมถึงบริการรให้คำปรึกษา และ วางแผน ในการยื่นประกันสังคม

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ นจ.0055/2560 โดยกองตรวจ และคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการทางด้านแรงงานต่างด้าว โดยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว, บริการจัดหา และนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU, ดำเนินการ MOU ให้กับคนงาน เพื่อสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ และบริการต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในกรณีหมดอายุ 2-4 ปี

930/2 ซอยแสงทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Hotline : 091-996-1111
Office : 02-392-4115
Fax : 02-392-4115
Line ID : 0955806959 

E-mail :  8tidgoodpower@gmail.com


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด (jdcs ) ที่นี่มีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการแวะมาคุยกับกันได้ ที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในทุกๆเรื่อง และมีบริการแบบครบวงจรครับเรามี Office เป็นหลักแหล่งและจัดที่พร้อมรับพูดคุย ปรึกษากับนายจ้างทุกท่านมีประสบการมากกว่า 8 ปีทีมงานมีประสบการเกี่ยวกับเอกสารแรงงานต่างด้าวมามากว่า 8 ปีจึงทำให้มั่นใจว่าที่นี่สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

ทำงานอย่างเป็นระบบJDCS แบ่งทีมทำงานให้ทุกส่วนงานและมีระบบให้การตามงาน จึงมั่นใจได้ว่างานของลูกค้าจะจบทุกงาน อย่างมีคุณภาพ

– บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า, กัมพูชา, ลาว

– บริการงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร

ที่นี่มีความพร้อมทั้งการให้บริการในงานด้านเอกสารต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นที่สำนักงานจัดหางานและ กรมการจัดหางาน

– บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว ผู้ที่ถือบัตรชมพูหรือผ่านการพิสูจน์ทราบแล้ว สามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติในประเทศเพื่อรับหนังสือแทนหนังสือเดินทาง (CI, TD) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำงานต่อไป

บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าว

ที่นี่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในทุกๆเรื่อง รับรองได้ว่าเมื่อท่านแจ้งปัญหาของท่านกับทางเราแล้ว ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

– บริการต่ออายุหนังสือต่างๆ

บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง, วีซ่าแรงงานต่างด้าว และใบอนุญาตทำงานทุกขั้นตอนตรวจสอบได้ ราคาจริงใจ และบริการด้วยใจจริง

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-044-4563

email: info@jdcs.co.th

เว็บไซต์:  www.jdcs.co.th

facebook: facebook.com/jdcscompany


บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล

บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล ได้ก่อตั้งโดย คุณมาช่าคัลลัย เปอรูมาล ในปี 2546 โดยเป็นผู้ริเริ่มนำเข้า MOU กัมพูชาเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย เข้ามาทำงานกับ บริษัทเซฟสกินคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ใน ปี 2546 และต่อมาได้มีการนำเข้าแรงงาน MOU พม่า

    เนื่องจากบริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานการผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล จึงให้ความสนใจ และได้เป็นผู้ประสานงานในการนำแรงงาน ต่างด้าวภายใต้ข้อตกลง MOU ดังกล่าว เข้ามาให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการประสานงาน และนำแรงงานเข้ามาให้กับหลาย โรงงานขนาดกลาง – ใหญ่แล้วเป็นจำนวนหลายพันคน และยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม ในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมไทย และบริษัทก่อสร้างชั้นนำใน ประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ที่ตั้ง : 731 อาคารพีเอ็ม ชั้น18 ถนน อโศก – ดินแดง เขต ดินแดง แขวง ดินแดง กทม 10400

email address: chalermwan@kalaisinternational.com

sale01@kilabor.com

kalai@kalaisinternational.com


Top 10 Bangkok
Logo