10 อันดับ บริษัทรักษาความปลอดภัย 2024 บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

10 อันดับ บริษัทรักษาความปลอดภัย 2024 บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

บริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่มีคุณภาพ หรือองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย เราต้องมีคุณภาพในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกต้อง และเหมาะสม เกี่ยวกับหน้างานที่ได้รับมอบหมายมา อาทิ เช่น งานการจราจร การโบกรถ ใช้ธงแดง การใช้กระบองไฟ ต้องทำงานอย่างเคร่งครัด คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ขี้เกียจ คอยช่วยเหลือ คอยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ว่าจ้าง พูดถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เรื่องการแต่งกายการสวมเครื่องแบบให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของบริษัท ก็ต้องให้ถูกต้องด้วย   การใช้คำพูด กิริยา มารยาที่ดี ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำงานดี แต่พูดจาไม่สุภาพ มันก็พาให้ดูไม่ดี หัวหน้างาน และสายงานที่เกี่ยวข้องดูแล รปภ.ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทด้วย ห้ามให้ท้ายลูกน้อง (รปภ.)  ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ถ้าลูกน้องทำผิดกฎระเบียบ (รปภ.) คนที่เป็นหัวหน้า ต้องตักเตือน หรือบอกกล่าวลูกน้องได้ ไม่ใช่ว่าสักแต่จะใช้งาน ให้นึกถึงคุณภาพที่ดีของตัว รปภ. มันจะส่งผลต่อบริษัทรปภ.ที่ขาดคุณภาพโดยตรง ทำให้เสียชื่อบริษัทได้

Saensri Security Guard Co., Ltd. เอสเอสจี

บริษัทจัดหายาม

บริษัทรักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด  จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัยเป็นบริษัทจัดหายาม บริษัทรับหา ร.ป.ภ บริษัทยาม บริษัท รปภ ที่ดีที่สุด บริการ รปภ จ้าง รปภ บริษัทไหนดี บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่นๆ

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดบริการตามความประสงค์ของผู้สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย “ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ท่านและทรัพย์สินโดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น

การคัดเลือกบุคลากร (Personnel selection)

– ชายไทยอายุตั้งแต่ 21– 45 ปี (Men in the age 21 – 45 years.)

– ความสูง 155 ซม. หรือมีความเหมาะสม (height 155 cm or are suitable.)

– มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ (Responsibility abide by the discipline of the company.)

– ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆมาก่อน ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย (Through training course job security.) ไม่ว่าจะเป็น งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป การป้องกันและปราบปราม งานบริการ

สนใจติดต่อ

เบอร์ติดต่อ: 02-3745650

เว็บไซต์: www.ssgsecurityguard.com


PCS

บริการ รปภ

ในการทำธุรกิจ บริษัท ต่างๆจำเป็นต้องมีการรักษาทรัพย์สินของตัวเองให้อยู่ในความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยง พีซีเอสสามารถจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ได้แบบเต็มรูปแบบเพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันความปลอดภัยทั้งบุคลากรและทรัพย์สิน พีซีเอสเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัยแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท รักษาความปลอดภัยชั้นนำ 2 แห่งในประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่ทำให้แตกต่างกัน

บริษัทเชื่อว่าหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญคือ ความสามารถในการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบด้านอิเลคทรอนิคส์แบบครบวงจร ภายใต้โครงสร้างการจัดการเดียว สิ่งนี้ทำให้คุณได้รับประโยชน์และบริการทั้งหมดตามที่คาดหวังจาก บริษัท ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทผู้ผลิตที่หลากหลายทำให้สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้า-ออกและระบบเตือนภัยอื่นๆที่ดี

นอกจากนี้พนักงานทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อให้ทีมของที่นี่สามารถถ่ายโอนทักษะที่สำคัญจากโรงเรียนไปยังสถานที่ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-800-9011

เว็บไซต์: www.pcs.co.th


TIS Guard

บริษัทรักษาความปลอดภัย

ทีสการ์ด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให่บริการรักษาความปลอดภัย มากกว่า10ปีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทจึงทำให้บริษัทรู้ซึ้งถึงหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเข้าถึงตัวลูกค้า ถึงบริษัทจะเปิดมายามนานมากกว่า 12 ปี ทั้งนี้ทางบริษัทไม่หยุดนิ่ง ได้ทีการเดินพัฒนาอยู่เวลามุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของลูกค้าอย่างยั่งยืนเพื่อชีวิตและทรัพย์สินค้าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทางบริษัทได้ทีการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างประเทศ บริการอย่างมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ
– มี ISO
-อัตราส่วนพนักงานภายในต่อเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่น้อยกว่าบริษัทอื่น
-อัตราค่าตอบแทน รปภ.ที่มากกว่าบริษัทอื่น
-อัตราผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้กับ รปภ.
-อัตรากำลังพลสำรองเพิ่มเติมเมื่อจ้างเร่งด่วน 1 วัน
-รับประกันความเสียหาย/สูญ หาย 3 ระบบ
-การทำงานนอกเหนือหน้าที่
-แรงงานไทย 100%
-การรายงานข้อมูลและการตรวจสอบแบบอิเล็คทรอนิคส์
-อบรมดับเพลิง (ฟรี )
-ตรวจสอบประวัติต่างๆ(ประวัติทั่วไป,ประวัติ ,อาชญากรรม) และจัดส่ง
ให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนเริ่มงาน
-รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.
-การเข้าพบผู้ว่าจ้างและการ แก้ปัญหาที่รวดเร็ว
-การยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา
-การตรวจร่วมกับตำรวจพื้นที่
-การเปลี่ยนตัวพนักงานให้ทันที
-ธุรกิจหลากหลายที่Supportในเครือบริษัท
-การเพิ่มขึ้นของวงเงินประกันภัยทุกปี
-บริการเสริมพิเศษในด้านต่างๆ
-มีระบบวัดผล
-มีห้องControl
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02 930 4500

Line: @tisguard

Email: mail@tisgroup.co.th

เว็บไซค์: www.tisguard.com

facebook: facebook.com/TIS-GROUP


แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป  จำกัด 

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป   จำกัด  เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจการด้วยประสบการณ์ มืออาชีพจวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป  ทั้งองค์กรของรัฐ   บริษัท  ห้าง  ร้าน  โรงงาน   โรงแรม   หมู่บ้าน    อาคารชุด  และอื่นๆ

ในปัจจุบันบริษัท ได้จัดบริการตามความประสงค์ของผู้สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ท่านและทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น

 วิธีการดำเนินงานของบริษัท

– การจัดคนเข้าทำงาน
ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้องค์กรได้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามความถูกต้องของลูกค้ามากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าตลอดเวลาเมื่อได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมด้านวิชาการด้านทหาร และอื่นๆ อย่างน้อย 7-15 วันก่อนให้ลงฝึกปฎิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานกับพนักงานเก่าเพื่อให้เรียนรู้ภาคปฎิบัติอย่างน้อย 1 เดือน เสร็จแล้วจึงจะจัดคนเข้าทำงานตามหน่วยงานที่เหมาะสม

– บ้านพัก
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงได้จัดหาบ้านพักให้ใกล้กับสถานที่ประกอบการของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้สะดวกและมีความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้นและเป็นการป้องกันเหตุของการทำงานล่าช้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลจริงไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่แทนได้ทันท่วงที

– การรับคำสั่ง
หัวหน้าเขตหรือหัวหน้าชุดจะเป็นผู้รับคำสั่งจากลูกค้าโดยตรง โดยคำสั่งดังกล่าวอาจจะเป็นการสั่งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า หรือทางบริษัทฯ ทุกครั้งโดยหัวหน้าชุดจะเป็นผู้รับทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับทราบเช่นเดียวกัน

– การอบรม
นอกเหนือจากการอบรมขั้นพื้นฐาน เช่น กิริยามารยาท,การดับเพลิง,การปฐมพยาบาล,การป้องกันตัว ฯลฯ ก่อนการเข้าปฎิบัติหน้าที่ ทางบริษัทฯ จะส่งฝ่ายปฎิบัติการมาทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม ณ สถานที่ประกอบการของลูกค้าด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในช่วงแรกที่ทางบริษัทฯ จะจัดส่งฝ่ายปฎิบัติการ ไปควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรง เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีต่อลูกค้าและทางบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรูปแบบเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน (เป็นการฝึกสลับกันในแต่ละผลัดของแต่ละหน่วย) เพื่อเป็นการย้ำและเข้าใจ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และรับทราบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ (ถ้ามี) ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
การฝึกอบรม แบ่งเป็น  3  ลักษณะ
1.  การฝึก + อบรมประจำวัน
2.  การฝึก + อบรมประจำสัปดาห์
3.  การฝึก + อบรมประจำเดือน

สนใจติดรับคำปรึกษา

เบอร์ติดต่อ: Tel : 02-138 2897

เว็บไซต์: www.saen-fah.com


บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส

PCS เป็นบริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จึงจัดเป็นอีกหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การจัดหาเจ้าที่เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมไปจนถึงการตรวจสอบด้านอิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจรเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้จึงช่วยให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพราะนอกจากระบบจะดีแล้ว พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนที่นี่ยังได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

พนักงานรักษาความปลอดภัยของพีซีเอสผ่านการอบรมด้วยมาตรฐานสูงสุดจากโอซีเอสสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่ : 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี), ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
เว็บไซต์ : www.pcs.co.th
เบอร์โทร : 027418800


VC Security

บริษัท รักษาความปลอดภัย วีซี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยการบริหารงานของข้าราชการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการพลเรือน รวมทั้งทีมงานมืออาชีพ ซึ่งคำนึงถึง ความซื่อสัตย์ เข้มแข็ง และความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ด้วยการฝึกอบรมพนักงาน รปภ. และการบริหารงานอย่างยุติธรรม จึงทำให้มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงแนะนำคนรู้จักให้ใช้บริการบริษัทของที่นี่ ในขณะนี้ ฐานลูกค้าของบริษัท มีมากกว่า 70 หน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ VC Security

– อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่ว   ไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร

– ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ รปภ. และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร

การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

– เฝ้าระวังภัยต่างๆได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้  อย่างมีประสิทธิภาพ

– สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์

– ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การตรวจตรายามวิกาล

– เดินตรวจตราทั่วบริเวณ คลุมพื้นที่ด้วยความถี่พอเพียงต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

– ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผนังรายการที่ระบุไว้

การควบคุมนำสิ่งของเข้า-ออก

– สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นมาตรฐานการตรวจควบคุมไว้โดยเคร่งครัด

การดูแลสาธารณูปโภค

– สำรวจตรวจตราการใช้น้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้/ช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ำ และไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น

สนใจสอบถามบริการได้ตลอดเวลาที่

เบอร์ติดต่อ: 02-1906153

เว็บไซต์: www.vc-security.com


บริษัท แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

HLIS บริษัท แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด บริษัทจัดหารปภ. ยาม พนักงงานรักษาความปลอดภัย เป็นบริษัทที่ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 10 ปี ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพการให้บริการจากภาครัฐและเอกชนมากมาย ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ด้วยเหล่าบุคลลากรที่มีความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ระบบการรักษาความปลอดที่เข้มงวดเคร่งครัดและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่างต้องดี มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงสามารถการัยตรีคุณภาพการให้บริการได้ ใครที่ต้องการพนักงานและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

ที่อยู่ : 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เว็บไซต์ : www.hlis.co.th
เบอร์โทร : 081-849-0202


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เชอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทางบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังมีพนักงานที่พร้อมซัพพอร์ตเมื่อมีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง การคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงานของเรามีการตรวจประวัติอาชญากรรมและสารเสพติด เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ จะต้องมีการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดการบริการอย่างเต็มที่ จากประการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัท ทำให้ดูอิ้งเวลเป็นที่ไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 150 หน่วยงาน และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ ฝ่ายการตลาด 02-075-5151 ต่อ 304

ฝ่ายการตลาด 095-727-7897

ฝ่ายการตลาด 086-341-1055

Email: marketing@doingwell.co.th

เว็บไซต์: www.doingwell.co.th

facebook: facebook.com/doingwellgroup


บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด

TIS Guard บริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยทิสการ์ด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านดูแลความปลอดภัย จัดตั้งมานานกว่า 12 ปี ด้วยทุนจดทะเบียนมากถึง 30 ล้านบาท เป็นอีกบริษัทที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้มีความมืออาชีพสูงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถึงแม้บริษัทจะเปิดมานานแล้ว แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการพัฒนาอยู่เสมอ โดยทำงานมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริง นอกจากคุ้มครองผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทนี้ยังดูแลเหล่าพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ให้เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการอบรมทักษะการทำงานและตรวจสอบประวัติก่อนทำงานอย่างแน่นอน

ที่อยู่ : 144/62 ซอยพิบูมอุปถัมป์ ซอย ลาดพร้าว 48 แยก 4 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.tisguard.com
เบอร์โทร : 02 930 4550


RICH SECURITY

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัดรักษาความปลอดภัยอันทันสมัย บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ บริการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย บริษัทจัดหายาม บริษัทรับหา ร.ป.ภ บริษัทยาม บริษัท รปภ ที่ดีที่สุด บริการ รปภ จ้าง รปภ บริษัทไหนดี ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ ที่นี่พร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ ภาครัฐและเอกชนทุกประเภท บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาทำให้ทุกท่านอุ่นใจ

ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัท บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมจะฝึกโดย ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัท

การปฏิบัติงานของ RS SECURITY

– บริษัทฯได้จัดให้มีสายตรวจคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อทราบถึงปัญหา ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง

– การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนได้ดลอดเมื่อเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใด มีความบกพร่องต่อหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

– บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้เข้าประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากว่านั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ

– บริษัทฯ มีวงรอบสำหรับการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงการอพยพหนีไฟ อาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน

– บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารและสายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 2 รอบ/วัน

– บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็จะดูแล รักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานและทรัพย์สินของ ท่านอีกส่วนหนึ่งด้วย

สนใจปรึกษาได้ตลอดเวลาที่

เบอร์ติดต่อ : 0-2452-2783

เว็บไซต์: richsecurityguard.com

Top 10 Bangkok
Logo