10 อันดับ ยี่ห้อปุ๋ยที่ดีที่สุดและคุณภาพดีที่ชาวเกษตรกรไทยนิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้

10 อันดับ ยี่ห้อปุ๋ยที่ดีที่สุดและคุณภาพดีที่ชาวเกษตรกรไทยนิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้

เกณฑ์การเลือกปุ๋ยคุณภาพดีที่ชาวเกษตรกรนิยมใช้กัน มีอะไรบ้าง?

(1) ปุ๋ยใช้ได้ผลดี

คุณสมบัติของปุ๋ยที่ดีที่สุดต้องใช้ได้ผลดี ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย ยางพารา ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ยที่เราเลือกใช้ต้องให้ผลดีกับพืชผักของเราตามสูตรที่แจ้งไว้

(2) ราคาเหมาะสม

แบรนด์ปุ๋ยคุณภาพในปี 2021 ราคาควรเหมาะสมกับประสิทธิภาพ และไม่แตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นมากนัก เพื่อจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบเกษตรกรมากนัก

(3) มีสูตรให้เลือกหลากหลาย

เพราะการทำเกษตรไม่ได้ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และต้นไม้ก็มีหลายๆช่วง ดังนั้นสูตรของปุ๋ยที่ดีจึงควรมีหลายๆสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดและช่วงของต้นพืช ลูกค้าจะได้มีทางเลือกที่หลากหลาย

ปุ๋ยตราม้าบิน

ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยแรงพลังม้า ปุ๋ยม้าพลังแรง ที่เป็นที่ชื่นชอบของเกษตรกรไทยอีกเช่นกัน โดยเป็นของบริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตราม้าบิน” ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

ปัจจุบันบริษัท บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ติดกับแม่น้ำป่าสัก ที่นี่มีท่าเรือที่ทันสมัยถึง 4 ท่า มีขีดความสามารถในการขนถ่ายวัตถุดิบมากกว่า 3,500 ตัน/วัน มีความสะดวกต่อ การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

ทางด้านการผลิต ที่นี่มีการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่ง มีความสามารถในการผลิตปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 350,000 ตัน/ปี, มีห้องจัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน, มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มีห้องแล็บในกลุ่มบริษัท เพื่อการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อให้ถูกต้องตรงตามสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด, มีระบบการจัดเก็บและจ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยระบบพีสลิง ทำให้การจ่ายสินค้าให้กับลูกค้ามีความแม่นยำสงู สะดวกรวดเร็วและกระสอบมีความสะอาดก่อนส่งถึงมือร้านค้าและเกษตรกร

สำหรับสูตรที่มีในขณะนี้คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์ม ชอบสูตรไหนก็เลือกกันไป รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน

ปุ๋ยตราม้าบิน อาคารส่งเสริมประกันภัย 42 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก (118.41 km)
กรุงเทพมหานคร 10500

เว็บไซต์: www.icpfertilizer.com

facebook :www.facebook.com/PuiMabin

เบอร์โทรศัพท์: 02 266 9030


ปุ๋ยตรากระต่าย

ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยยอดนิยมของเกษตรกรไทยมากมาย โดยเป็นปุ๋ยของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ซึ่งยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรร สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่าย จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

สูตรของปุ๋ยตรากระต่าย

เจียไต๋ เข้าใจถึงความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร จึงได้คัดสรรปุ๋ยสูตรต่างๆ จากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยสูตรต่างๆดังนี้

46-0-0 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งพืชผักชนิดต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ

16-20-0 นิยมใช้ในนาข้าว ข้าวโพด และพืชไร่ บำรุงราก และช่วยการแตกกอ

16-16-8 นิยมใช้ในนาข้าว (นาดินทราย) และพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย โดยช่วยสร้างระบบราก และการแตกกอ

15-15-15 ใช้ได้กับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะนาข้าว พืชผัก พืชไร่ และไม้ผล
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช

21-0-0 พืชไร่ทุกชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด รวมทั้งพืชผักทุกชนิด โดยใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ ทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงดี

อยากให้พืชผลทางการเกษตรของคุณเจริญเติบโตดี ลองใช้ปุ๋ยตรากระต่ายแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์: www.chiataigroup.com

เบอร์โทรศัพท์: 02 491 8191


ปุ๋ยตรามงกุฎ

ปุ๋ยตรามงกุฎ เป็นปุ๋ยจากบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท พรรณธิอร จำกัด ก่อตั้งในปี 2551 บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่าเรือขนาดใหญ่รองรับวัตถุดิบ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ภายในโรงงานได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี คุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตรามงกุฎ” ได้แก่ ปุ๋ยปั้นเม็ด (Compound) แม่ปุ๋ย N P K และอีกหลากหลายสูตรครอบคลุมพืชเกษตรทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 300,000 ตัน และสามารถ ขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึงปีละ 1,000,000 ตัน เทอราโกรมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตอย่างมั่นคงสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปุ๋ย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

จุดเด่นของปุ๋ยตรามงกุฎ

 • มีธาตุอาหารครบถ้วนในเม็ดเดียวกัน
  • ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
  • นำเข้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลก
  • ละลายง่ายไม่เหลือกาก พืชดูดซึมได้ทันที
  • การกระจายธาตุอาหารสม่ำเสมอ
  • พืชได้รับธาตุอหารอย่างทั่วถึง
  • เม็ดปุ๋ยแกร่ง ใช้ง่ายไม่ติดเครื่องหยอดปุ๋ย
  • ผลิตได้หลากหลายสูตร
  • ตอบสนองความต้องการได้ทุกครอปพืช

สูตรปุ๋ยตรามงกุฎ

20/8/20, 16/20/0, 15/7/8, 18/8/8, 13/13/21, 18/4/5, 15/15/15, 16/16/16

หากคุณต้องการปุ๋ยที่ให้ผลดีกับต้นพืชของคุณ ปุ๋ยตรามงกุฏน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอันดับต้นๆที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
39/3 หมู่ 3 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

เว็บไซต์: www.mongkud.com

เบอร์โทรศัพท์ : 035 902 7334 2


ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ

ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ”, ตราเด็กน้อย, ตราสิงห์ และตราทีซีซีซี

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก อันได้แก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในการเพาะปลูกพืชนั้น ปัจจัยสำคัญพื้นฐาน ประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ และธาตุอาหารในดิน แต่การเพาะปลูกพืชเป็นระยะยาวและต่อเนื่องในผืนดินเดียวกัน ย่อมทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไป เนื่องจากได้ถูกพืชดูดซึมติดไปกับผลผลิต

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการให้ผลผลิตที่เพาะปลูก มีปริมาณมากและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องนำความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย อีกทั้งวิธีการบริหารและจัดการที่ดีมาใช้นอกจากนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มธาตุอาหารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งได้แก่การใส่ “ปุ๋ยเคมี”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” ซึ่งปุ๋ยมีสูตรหลากหลายได้แก่ ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยยางพารา  ปุ๋ยมันสำปะหลัง ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ และปุ๋ยพืชผัก ให้เกษตรกรได้เลือกใช้

อยากให้ต้นพืชโตเร็วทันใจลองเลือกใช้ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ แล้วคุณจะประทับใจสุดๆ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 -16  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.tcccthai.com

อีเมล์ : mailbox@thaicentral.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02 639 8888


ปุ๋ยตราเรือใบไข่มุก

กลุ่มบริษัทที่ทําธุรกิจด้านปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างโรจน์กสิกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ทําการจําหน่ายปุ๋ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช รวมถึงอุปกรณ์การเกษตร

ในปี พ.ศ. 2515 ห้างโรจน์กสิกิจได้บุกเบิกตลาดปุ๋ยเคมีอย่างจริงจังด้วยการนําเข้าปุ๋ยเคมีโดยตรงจากต่างประเทศ โดยใช้ชื่อการค้า “ปุ๋ยไข่มุก” จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั้งจากลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้ทั่วประเทศเมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีภายในประเทศเพิ่มขึ้น ห้างโรจน์กสิกิจจึงขยายขีดความสามารถทางการตลาดด้วยการเปิดบริษัทขึ้นเพื่อจัดการและครอบคลุม
ความต้องการปุ๋ยเคมีในรูปแบบต่างๆ ของผู้ใช้และเกษตรกรรวมถึงบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า เพื่อการเก็บรักษาปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยังผลให้เกิดบริษัทขึ้นหลากหลายบริษัทรวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ “ประวิทย์กรุ๊ป”

ปัจจุบัน ประวิทย์กรุ๊ปมียอดจําหน่ายปุ๋ยมากกว่า 600,000 ตันต่อปีและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายและปริมาณการจําหน่ายขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2423 9500 ถึง 20, 0 2423 9580 ถึง 90
แฟกซ์ 0 2423 9521 ถึง 22, 0 2423 9591 ถึง 93


ปุ๋ยตรายารา

ปุ๋ยยารา เป็นปุ๋ยที่ครองใจคนไทยมานานเช่นกัน โดยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ส่งมอบแนวทางแก้ปัญหาด้านธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเป็นตราสินค้าชั้นนำในหลายกลุ่มพืชและช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและรายได้ สำหรับบุคลากรของที่นี่เป็นมืออาชีพมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง ยารา ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีน่าทำงานด้วย ทั้งกับพนักงาน ลูกค้า และโครงการพัฒนาเกษตรกร การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของที่นี่เสมอมา

ผลิตภัณฑ์ยารา

– ยาราลีว่า ไนตราบอร์

ยาราลีว่า ไนตราบอร์ เป็นปุ๋ยเม็ดสำหรับการหว่านทางดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยแคลเซียมไนเตรทที่ช่วยให้พืชสามารถเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงจากการทำงงานร่วมกันของธาตุอาหารทั้งสองชนิด ที่สำคัญแคลเซียมที่มีอยู่ใน ยาราลีว่า ไนตราบอร์จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของพืชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชสามารถต้านทานโรคและแมลงซึ่งเป็นปัญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร

– ยาราลีว่า แคลซินิท

เป็นปุ๋ยระบบน้ำแคลเซียมไนเตรต เม็ดปุ๋ยสีขาว ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 100% ไม่มีตะกอน แคลซินิทเหมาะกับการประยุกต์ใช้กับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำต่างๆ เช่น ระบบน้ำหยด, สปริงเกอร์, บิ๊กกัน, และฉีดพ่นทางใบ

– ยาราวีร่า 46-0-0 (เม็ดใส)

ยาราวีร่าคือปุ๋ย ที่มีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานที่สำคัญที่สุด สูตรของยาราวีร่าคือ 46-0-0 เนื่องจากมีสัดส่วนไนโตรเจนสูงที่สุด จึงใช้เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ยาราวีร่า 46-0-0 ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีลำต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม น้ำหนักดี ด้วยกระบวนการผลิต ยาราวีร่าแบบเม็ดใส มีความบริสุทธิ์ สีเม็ด ขนาดและความสม่ำเสมอสูง นิยมในผัก ยาสูบ หรือพืชอื่นๆที่มีมูลค่าสูง

จะเห็นว่าปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีหลากหลายทางเลือก ยังไงลองเลือกใช้ดู เพื่อพืชผักที่รักของคุณ

บริษัท ยารา(ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัชทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ห้องที่ 2709-2713 ชั้นที่ 27 เลขที่ 689

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์: www.yara.co.th

facebook :facebook.com/yarathailandltd

อีเมล์: yth.marketing@yara.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02 261 324


ปุ๋ยตราปลานิลทอง

ปุ๋ยตราปลานิลทอง ชื่อนี้เป็นที่ชื่นชอบของเกษตรกรไทยเช่นกัน โดยเป็นของบริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสว่าง ภูครองแถว  ในชื่อปุ๋ยตราปลานิลทอง วิจัยและทดลอง โดย ผศ.ปิยะพงษ์ บุญสรรค์  คณะวิชาพืชไร่  มหาวิทยาลัยราชมงคลเกษตรกาฬสินธุ์  ใช้ได้ผลแล้วที่แปลงสาธิตของเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ มากมาย ซึ่งได้ผลผลิตสูงตั้งแต่ 8 – 16 ตันต่อไร่จริง

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด โดย ปุ๋ยตราปลานิลทอง ที่นี่ได้คำนึงถึงสภาพพื้นดินที่ใช้ทำการเกษตรมาช้านานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แล้ว ที่ดินส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำซึ่งมีผลทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลง  และมีแนวโน้มลดลงอีกเนื่องจากภูมิอากาศเป็นเขตร้อนทำให้อัตราการย่อยสลาย อินทรียวัตถุในดินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเวลาเดียวกันไม่ได้เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินให้เพียงพอ สาเหตุจากการขาดการปรับปรุงบำรุงดินเพราะไม่มีการปรับปรุงดินหรือเติมธาตุ อาหารต่างๆลงในดินเลย เช่น มูลสัตว์ ,ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง และปูนปรับสภาพความเป็นกรดด่างลง ในพื้นที่ทำการเกษตรบ้างเลย ปุ๋ยปลานิลทองช่วยทำให้ดินดีขึ้นโดยมีธาตุอาหารต่างๆ ที่สำคัญกับการเจริญเติบโตโดยมีธาตุอาหารหลักและ ธาตุอาหารรองรวมทั้งหมด 16 ธาตุ มีจุลินทรีที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยและปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น

วัตถุดิบที่หมักได้ที่เพื่อจะนำเข้าสู่ขบวนการผลิต

โดยทั่วไปแล้วเกษตรมักเข้าใจผิดคิดว่าพืชต้องการธาตุอาหารหลักเพียง 3 ธาตุ( N,P,K ) เท่านั้น จึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรลดต่ำลงหรือ บางพื้นที่ ที่ดินขาดธาตุอาหารมากๆ ปลูกพืชไม่ขึ้นเอาเสียเลยถึงแม้เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี เหมือนแปลงปลูกทั่วไปก็ทำให้พืชที่เกษตรกรทำการปลูกไม่ได้ผลไม่คุ้มค่าการลงทุน บางครั้งจำเป็นต้องไถทิ้ง ด้วยเหตุผลนี้ปุ๋ยตราปลานิลทองและ ปุ๋ยตราอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกของบริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาที่ดินการเพาะปลูกของเกษตรกร บริษัทจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ครบทั้งธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด (N,P,K) และธาตุอาหารรอง 7 ชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นอาหารให้กับพืชเปรียบเสมือนการให้อาหารสัตว์ที่ได้ปรับปรุงให้มี ธาตุอาหารสมบูรณ์และธาตุอาหารมีครบใช้สำหรับเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงไก่ได้เลย เช่น เดียวกับปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตราอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก จึงได้ปรับปรุงและเติมธาตุอาหารให้ครบสมบูรณ์พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยพืชไม่ต้องหาอาหารในดินอีกแล้ว ปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตราอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลก เป็นปุ๋ย 2 พลังเคมีอินทรีย์ คือ เคมีและอินทรีย์รวมในเม็ดเดียวกัน เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการใช้ โดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดมาใส่หรือผสมอีกให้ใช้เพียงปุ๋ยตราปลานิลทองและปุ๋ยตราอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกเท่านั้น ก็ทำให้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินแข็ง ดินเป็นกรด ดินขาดอินทรียวัตถุหมดไปโดยสิ้นเชิง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูง

เป็นปุ๋ยทางเลือกสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการฟื้นฟูดินให้กลับมาเหมาะสมกับพืชดังเดิม อยากได้ผลผลิตดีต้องใช้ปุ๋ยตราปลานิลทอง

ปุ๋ยตราปลานิลทอง 48 หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

เว็บไซต์: www.puiplaninthong.com

facebook :facebook.com/puiplaninthong

เบอร์โทรศัพท์: 081 914 3801043 840 799


ปุ๋ยตราม้าเงา

ปุ๋ยอินทรีย์ตราม้าเงา เป็นของบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด โดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 1 ก.ย. 2530 ก่อตั้งโดยนาย ธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ผู้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จากความไว้วางใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างเงินสร้างงาน, โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร จากประสบการณ์ และการสัมผัสกับเกษตรทั่วทั้งประเทศ บริษัทเข้าใจปัญหาของการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างดี ด้วยเหตุเช่นนี้ บริษัทจึงจัดตั้งโครงการ “แก้ความยากจนถาวร” โดยท่าน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นประธานโครงการ ทั้งนี้บริษัทได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ และกรดซิลิคอน (H4SiO4)เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการ คือ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเลิกยากจนในที่สุด

 ปุ๋ยอินทรีย์ ตราม้าเงามีละเอียดดังต่อไปนี้

ปุ๋ยอินทรีย์ (OM) ผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี  ใช้เพียงไร่ละ  50 กิโลกรัม เท่านั้นใช้น้อยกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไป 10 เท่า ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไป หากหมักไม่ถึงที่จะเป็นธาตุหยาบเมื่อนำไปหว่าน พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทันทีและจะต้องใช้ในปริมาณมากๆ โดยใช้ไร่ละ 300-500 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ OM20% ที่ผลิตโดย ในเครือฯบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด หมักถึงที่เป็นธาตุละเอียด พืชใช้ได้ทันทีแถมยังมี ธาตุอาหารอง 3 ชนิดได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และผสม กรดซิลิคอน 33% เมื่อนำไปหว่าน พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ใช้แค่ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่เท่านั้น

ปุ๋ยอินทรีย์ตราม้าเงาน่าจะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรไทยได้อย่างดี ต้นพืชงามแถมยังบำรุงดินอีกด้วย

เว็บไซต์ : www.fooktiengroup.co.th

ที่ตั้ง : 1292 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์ : 074-357727 ถึง 30 , 074-357731
E-mail : info@fooktiengroup.co.th


ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ

ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ เป็นปุ๋ยของประวิทย์กรุ๊ป เช่นเดียวกับปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจ ด้านปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นกัน โดย เริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างโรจน์กสิกิจ ในปี พ.ศ. 2509 จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี พ.ศ. 2515 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าง โรจน์กสิกิจ ได้บุกเบิกตลาดปุ๋ยเคมีอย่างจริงจัง ด้วยการนำเข้าปุ๋ยโดยตรงจากต่างประเทศ โดยใช้ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยไข่มุก” ตรา “เรือไวกิ้ง” ออกสู่ตลาดในประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับอย่าง แพร่หลายจากลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ห้างโรจน์กสิกิจ จึงขยายขีดความสามารถทางการตลาดโดยเปิดบริษัทในเครือเพื่อจัดการและครอบคลุม ความต้องการปุ๋ยเคมีในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ใช้และ เกษตรกร รวมถึงบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าเพื่อการเก็บรักษาปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
และจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยังผล ให้เกิดบริษัทในเครือหลากหลายบริษัท จึงรวมตัว เป็น “ประวิทย์กรุ๊ป” ซึ่งปัจจุบัน ประวิทย์กรุ๊ปมียอดจำหน่ายปุ๋ยมากกว่า 600,000 ตันต่อปีและยัง พร้อมที่จะขยายเครือข่ายและปริมาณการจำหน่าย ขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

ปุ๋ยมรกต ตรารุ่งอรุณ เป็นปุ๋ยเชิงผสมที่ใช้แม่ปุ๋ยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตสูตรต่างๆได้หลากหลาย ตรงความต้องการของเกษตรกร ทุกสูตรมีการควบคุมความเป็นประโยชน์ของปุ๋ย โดยมีเทคโนโลยีการเคลือบผิวเม็ดปุ๋ยเพื่อป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนแข็งหรือเป็นฝุ่นผง ทุกเม็ดของปุ๋ยมรกต ตรารุ่งอรุณ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามความต้องการของพืชอย่างครบถ้วน เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ : www.pravitgroup.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 423 9500 2002 423 9580 90


ปุ๋ยตรานกกะเรียน

ปุ๋ยอินทรีย์แท้จากทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค  ตรานกกะเรียน ที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วว่า มีปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรองมากกว่า 20% มีทั้งชนิดผงและปั้นเม็ด อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ช่วยป้องกันโรครากเน่า และมีกรดฮิวมิกช่วยขยายรากให้พืชแข็งแรง ออกดอกเร็ว ติดผลไว เพิ่มน้ำหนักหัว ปล้อง และฝัก มีปริมาณอินทรีย์วัตถุมาก ช่วยปรับทุกสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำดี กักปุ๋ยได้นานและทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์จากทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย ร่ำรวยอย่างยั่งยืน

โรงงานทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
เลขที่ 100 หมู่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์: 05-560-9120
โทรสาร: 05-560-9120
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

Top 10 Bangkok
Logo