10 บริษัทรับแปลภาษาที่ดีที่สุด แปลเอกสาร บริการล่าม โดยมืออาชีพ เปิดบริการ 24 ชม.

10 บริษัทรับแปลภาษาที่ดีที่สุด แปลเอกสาร บริการล่าม โดยมืออาชีพ เปิดบริการ 24 ชม.

หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่รับแปลเอกสารราชการหรือ รับแปลเอกสารอื่นๆอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่ไหนดีนั้น วันนี้เรามีทางเลือกในการเลือกบริษัทรับแปลเอกสารมากฝากกัน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่นั้นจะมีการให้บริการที่หลากหลายแต่จะตรงตามความต้องการหรือไม่ ควรตรวจสอบให้ดีก่อน

แนวทางในการเลือกบริษัทรับแปลเอกสารคืออะไรบ้าง

  1. คุณภาพทีมงานแปล

เมื่อเสียเงินไปแล้วลูกค้าต่างต้องการได้รับงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นควรมองหาร้านบริการแปลที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารที่ต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่งบางครั้งผู้แปลจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านภาษาเฉพาะเพื่อให้แปลได้อย่างลื่นไหล เข้าใจง่าย โดยลูกค้าสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการได้

  1. ประสบการณ์งานแปล

บริษัทส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาเปิดให้บริการแปลเอกสารนั้นจำเป็นต้องมีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร แปลภาษาต่างๆ มาบ้าง ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบงานหรือประสบการณ์จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้

  1. ส่งงานตรงเวลา

สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทางบริษัทที่รับแปลเอกสารควรมีคือการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการแก่ลูกค้า โดยเมื่อตรวจสอบงานเอกสารและกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแปลเอกสารต่างๆ แล้วนั้น ทางบริษัทจะกำหนดเวลาที่สามารถรับงานได้รวมถึงหากลูกค้าต้องการงานด่วน ทางบริษัทอาจเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของลูกค้าด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตกลงระยะเวลาที่จัดส่งงานแล้ว ทางบริษัทควรดำเนินการส่งตามเวลาเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหาย

  1. การตรวจทานงานก่อนส่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์

เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทรับแปลเอกสารควรมี เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการย่อมคาดหวังให้งานตรงทันเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารอาจทำให้เสียความรู้สึกและไม่อยากใช้บริการในครั้งต่อไป ดังนั้นลูกค้าควรตรวจสอบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่หรือการได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างเพื่อประกอบการตัดสินใจ

  1. ราคาค่าบริการงานแปล

อัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากับคุณภาพของงาน มีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บางบริษัทคิดค่าบริการเกินจริง รับค่าแปลเอกสารแล้ว ยังคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ในราคาที่สูงเกินไป หรือโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับบริษัททำให้คิดค่าบริการสูงตาม แต่งานแปลออกมาพื้นๆ ไม่ถูกต้องตามต้องการทำให้ลูกค้าเสียเวลา และเกิดความเสียหาย

  1. ประเภทงานแปลที่ตอบโจทย์

ลูกค้าต่างมีความต้องการงานแปลที่ต่างกัน ลูกค้าบางคนต้องแปลเอกสารทางราชการ บางคนต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆ ซึ่งทางบริษัทรับแปลจะเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน ลูกค้าจำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษาที่รับแปลและความถนัดในภาษาเฉพาะก่อนใช้บริการ

  1. การบริการที่มีความเชี่ยวชาญ

การที่ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนจากบริษัทจะทำให้ลูกค้าประทับใจ เช่น การได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษาและการใช้คำในการแปลเอกสารทางการ ซึ่งบางครั้งลูกค้าเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการด้านนี้มาก่อนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินการเอกสารต่างๆ จนเสร็จทุกขั้นตอน

  1. สถานที่บริษัทมีความน่าเชื่อถือ

สะอาดและเข้าถึงได้ง่าย เช่น สถานที่ตั้งของออฟฟิศมีความสะดวกในการเดินทางต่อลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ มีความน่าเชื่อถือ ตกแต่งออฟฟิศสะอาด ปลอดโปร่ง บรรยากาศเป็นกันเอง

  1. การใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

ลูกค้าย่อมต้องการความสะดวกรวดเร็ว หากบริษัทรับแปลมีขั้นตอนการใช้บริการที่ยุ่งยากเช่น ต้องส่งไฟล์ทางอีเมลล์เท่านั้น และต้องเป็นไฟล์จำกัดเฉพาะ หรือการรับเอกสารต้องมารับที่บริษัทเท่านั้น ไม่มีบริการจัดส่ง หรือไม่สามารถประเมินหน้างานก่อนรับบริการได้ เรื่องเหล่านี้จะสร้างความยุ่งยากให้แก่ลูกค้า

  1. บริษัทได้รับมาตรฐาน

เปิดให้บริการอย่างถูกต้อง เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายและมีการอัพเดทข้อมูลลูกค้าหรือผลงานของบริษัทอยู่ตลาอดเวลา มีตราประทับรับรองคำแปลของบริษัทให้ และสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับได้อย่างดี

108 translation 

ทุกวันนี้การทำงานติดต่อสื่อสารกัน เจรจาธุรกิจ การค้าขาย ไม่ได้ใช้แค่ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่เรายังใช้ภาษาอื่น ๆอย่างเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เข้ามามีบทบาทในการทำงานของเราเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่สื่อสารภาษาอื่นไม่ได้ หรือพูดได้แต่เขียนไม่คล่องเรียบเรียงไวยกรณ์ไม่ถูก ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้บริการบริษัทรับแปลภาษาที่ 108 translation นี้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง เพราะมีทีมงานผู้ชำนาญการด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาเอง รวมถึงผู้ชำนาญด้านการแปลภาษาเฉพาะด้าน เช่น แปลภาษาด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์ ฯลฯ อีกทั้งบริษัทนี้ยังรับแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 50 ภาษา ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาโดยเฉพาะ จึงเป็นตัวช่วยการันตีคุณภาพของงานที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทนี้เลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์: www.108translation.com

เบอร์ติดต่อ: 063-271-7519


Masterpiece Translation

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ประกอบธุรกิจให้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสาร (Translation Service) ทุกชนิดในหลากหลายสาขา เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารด้านธุรกิจการค้าทั่วไป รวมไปถึงรับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization ) รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (Authentication) รับรองคำแปลเพื่อใช้ในชั้นศาล รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified Translator of Justice Court) ทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้เป็นสถานที่แปลภาษา/สถานที่รับแปลเอกสาร ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

เว็บไซต์ : www.masterpiecetranslation.com
เบอร์ติดต่อ : 02-9075533, 081-8024950
E-mail : translation@mptbangkok.com
Facebook : www.facebook.com/masterpiecetranslation
Line ID : 0818024950


GTTM Translation

ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร และล่าม 300 ภาษาราชการโดยบริการหลักคือการแปลงานแปลเอกสารและล่าม 300 ภาษา เช่นศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาจีน ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษายุโรป ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาเอเชีย เป็นต้น และมีบริการเสริม คือ พิธีกรนานาชาติ ถอดไฟล์เสียง พากย์เสียง แปลวิดีโอ ทำซับไตเติ้ล และบริการรับรองเอกสาร โดยกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต นักแปลผู้ได้รับอนุญาต (Certified Translator) ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า จึงเน้นการให้บริการทั่วประเทศ และทั่วโลก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถือเป็นบริษัทที่แปลภาษา ที่ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บริการหลังการขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอเพียงท่าน “ส่งมอบความต้องการทางภาษาของท่านให้แก่เรา เราจะส่งมอบความชำนาญทางภาษาของเราให้แก่ท่าน”

เว็บไซต์ : www.gttm-translation.com
เบอร์ติดต่อ : 087-706-2227
E-mail : gtm.coordinate@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/gttm.thailand
Line ID : 0851218108


WORDSMAKERS

บริษัทแปลเอกสาร เวิร์ด เมคเกอร์ เอเชีย เราคือ บริษัทแปลเอกสาร ชั้นนำของ ในประเทศไทย ได้ จดทะเบียน เป็นบริษัทแปลเอกสาร ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง มีสาขาทั้งไทยและสิงคโปร์ เรามีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ท่านที่พร้อมแปลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด่วน หรืองานจำนวนหลายหน้า เราสามารถแปลด่วนให้ท่านได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เราเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการคัดเลือกนักแปลของทางเรา จะมีข้อสอบเฉพาะจากผู้บริหารทางสิงคโปร์คัดเลือกเฉพาะผู้ที่ทำข้อสอบผ่าน 80% ขึ้นไปเท่านั้น

เรามีนักแปลเฉพาะทาง ผู้มากประสบการณ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถแปลเอกสารเฉพาะทางอย่างเช่น เอกสารสัญญา เอกสารด้านวิศวกรรม เราใส่ใจรายละเอียดในการแปลทุกงาน และมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คงาน ก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้า และทางเราพร้อมแก้ไขงานให้ฟรีหากลูกค้าไม่พึงพอใจ พร้อมบริการประทับตรารับรองแปลจากทางบริษัท หรือ รับรองจากทนายความ (Notary)

เรทราคางานแปลเริ่มต้นตั้งแต่ 150 บาทเท่านั้น สามารถส่งเอกสารมาประเมินราคาได้ฟรีทางอีเมลได้ล่างนี้ได้เลยค่ะ

เว็บไซต์ :  wordsmakers.com

เบอร์ติดต่อ : 063 898 2821

E-mail : support@wordsmakers.com

Facebook : facebook.com/WordsMakers

Line ID : @wordsmakers


CHULA TRANSLATOR

ในบางครั้งการแปลเอกสารจำนวนมากอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับคุณ วางใจให้ทีมแปลจากจุฬาแปลเอกสารให้ดีกว่าไหม? โดยทีมแปลจากจุฬารับแปลเอกสารทุกประเภท ทั้ง รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารสัญญา รับแปลหนังสือรับรอง รับแปลงานวิจัย

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลคู่มือ รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารทางกฎหมาย รับแปลหนังสือราชการ รับแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า รับแปลบทความต่างๆ รับตรวจไวยากรณ์เเละตรวจคำศัพท์ รับสรุปเนื้อหาของงานแปล ซึ่งทั้งหมดนี้นักแปลมีประสบการณ์การแปลมามากกว่า10ปี มีบริการประทับตรารับรอง คุณจึงไว้วางใจได้

ทำไม ศูนย์แปล ของที่นี่จึงได้รับความนิยมมากที่สุด???

– คุณภาพของนักแปล ที่นี่มีทีมนักแปลที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการแปลมากกว่า 10 ปี โดยนักแปลทุกคนมีใบรับรองการแปลเอกสารถูกต้องเป็นทางการ

– คุณภาพของงานแปลเอกสาร นักแปล ไม่ใช้ google translate หรือโปรเเกรมช่วยแปลใดๆ ดังนั้นจะมั่นใจได้ว่า คุณภาพของงานแปลจะมีความถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ เเละการใช้งานแปลภาษาอังกฤษ

– รับแปลเอกสารราคาถูกที่สุด รับประกันความถูก เริ่มต้นเพียงหน้าละ 90 บาท ศูนย์แปลเอกสารของที่นี่ เน้นคุณภาพของงานแปลในราคาที่เหมาะสม

– ความตรงต่อเวลาในการส่งงานแปล ส่งงานแปลให้ลูกค้าตรงตามเวลา หรือส่งก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้

– รับแปลเอกสารด่วน ที่นี่มีความรวดเร็ว ทันใจในการส่งงานแปล มีบริการรับแปลงานด่วน สามารถรอรับงานได้ทันที

– มีประทับตราเอกสาร ที่นี่มีประทับตรารับรองการแปลเอกสาร โดยถูกต้องอย่างเป็นทางการ เพื่อลูกค้าสามารถนำไปใช้ยื่นวีซ่า หนังสือรับรอง หรือนำเอกสารแปลไปใช้ในด้านอื่นๆ

สนใจติดต่อทีมแปลจุฬาเพื่อส่งเอกสารให้ประเมินราคา หรือต้องการให้เเปลติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ทำให้งานแปลของคุณง่ายจริง

เบอร์โทร: 081-470-8060

Line: @tutorchulateam

Email: chula.tu89@gmail.com

เว็บไซต์: www.chulatranslator.com

Facebook: facebook.com/chulatranslator


12Translation

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translation ได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

เว็บไซต์ : www.12translation.com
เบอร์ติดต่อ : 095-250-0383
E-mail : 12translation@pantipmail.com
Facebook : www.facebook.com/12translation
Line ID : 12translation


First choice Translation

มาถึงลำดับต่อไปเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 10 ปี บริษัท “First Choice Translation” มุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการแปลเอกสารและล่ามนานาชาติ ที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริการของทางบริษัทรับทั้งแปลภาษา จัดหาล่าม และบริการวีซ่า ซึ่งจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, พม่า, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา (เขมร), ฟิลิปปินส์ และประเทศบรูไน ที่จะใช้ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ทำให้ปัจจุบันนี้ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากทั้งคนต่างชาติและคนไทยที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกันภายในสมาคมอาเซียน ที่นี่ยังมีระบบการทำงานเป็นทีมในแต่ละทีมนั้นเป็นนักแปลภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การในสายงานต่าง ๆ อาทิเช่น สัญญาทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสารการตลาด ISO คู่มือการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต และอื่น ๆ อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์: www.firstchoicetranslation.com

เบอร์ติดต่อ: 061-176-9965


Translation24hr

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปีและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลาพร้อมบริการล่ามท่องเที่ยว ล่ามธุรกิจ ล่ามการแพทย์ ล่ามตู้ โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

เว็บไซต์ : www.translation24hr.com
เบอร์ติดต่อ : 081-889-0518 , 02-101-2693
E-mail : translation24hr@pantipmail.com
Facebook : www.facebook.com/translation24online
Line ID : translation24hr


Vista Translation Service

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ,ไทย-อังกฤษ ให้บริการด้านการแปลภาษา อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษโดยเน้นถึงคุณภาพงานแปลเป็นสำคัญละความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าในราคาที่มีเหตุผล ”รับรองคำแปล โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม” ในทางด้านล่ามและการแปลเอกสารทะเบียนนักแปล เลขที่ 4/2551 Vista Translation Service มีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับ เอกสารทางราชการ หรือเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม นำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นจะได้รับการแปล และ ทบทวนตรวจสอบเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆ เพื่อให้ผลงานแปลออกมามี คุณภาพที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

เว็บไซต์ : www.vista-translate.com
เบอร์ติดต่อ : 081-446-2520
E-mail : fonumaporn@gmail.com


BBK Translation

บริษัทที่มีต้นทุนจดทะเบียนกว่า 1,000,000 บาท กับ “Bkk Translator” มีทีมงานนักแปล ผู้ชำนาญการด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์มามากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ทั้งนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นผู้ชำนาญด้านการแปลภาษาเฉพาะด้าน อาทิเช่น แปลภาษาในส่วนของระบบงานบัญชี การเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย  และยังรวมถึงด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ด้วย จุดเด่นของที่นี่อีกอย่างคือมีบริการรับแปลเอกสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถส่งเอกสารให้ทางบริษัทประเมินราคาให้ทันที ภายใน 15 นาทีเท่านั้น อีกทั้งยังมีบริการพิเศษที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าในการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลและสถานทูตฯต่าง ๆประจำประเทศ ลูกค้าสามารถเรียกใช้ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการแทนได้

บริการแปลภาษาอื่น ๆอีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี อังกฤษ พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์: www.bbktranslator.com

เบอร์: 02-503-5204

Top 10 Bangkok
Logo