10อันดับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

10อันดับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสอบเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการทำงาน คนที่เก่งภาษาย่อมได้เปรียบกว่า สำหรับใครที่กำลังมองโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

AUA Language Center


อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ สอนเน้นทั้งในส่วนของแกรมม่าและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยจะได้ทักษะครบถ้วนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับก่อนแล้วจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับผลการสอบที่ได้ ทำให้อาจจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเลื่อนไปเรียนยังระดับต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มการเรียนค่อนข้างใหญ่คือประมาณ 15-20 คน ทำให้อาจารย์อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง

หลักสูตรที่เปิดสอน : แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกว้างๆคือ U-Life ภาพรวมจะเป็นการสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ออกเสียง/ฟังและจับใจความ U-Career จะเน้นการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การประชุม การนำเสนอ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การบริบาลและบริการด้านสุขภาพ U-Extra มีหลายหลักสูตรเช่น เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกการสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนนานาชาติและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เหมาะกับใครบ้าง : เหมาะคนทุกสาขาอาชีพ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คนทำงานที่ต้องการเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจ

เว็บไซต์ : www.auathailand.org


Edufirst Language school

Edu First Language School เป็น สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมทุกด้านเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทุกวัย ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา จนถึงคนทำงาน จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ในการส่งบุคลากรเข้าอบรมกับสถาบันอย่างเป็นทางการ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์คุณภาพ ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดี ในการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ด้วยระบบการสอนภาษาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดเล็กกับอาจารย์ การเรียนเสริมผ่านกิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบโปรแกรมอันทันสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับกว่า 20 ปี ใน 50 ประเทศทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 02-550-1161 , 02-835-3570

เว็บไซต์: www.edufirstschool.com


Learn American Eng

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Learn American Eng เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบเรียนตัวต่อตัวที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด มีทั้งระบบเรียนสด ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงและระบบเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน แต่ได้ฝึกสนทนา ฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาผ่านระบบออนไลน์เสมือนเรียนสด ไม่แตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอทดลองเรียนฟรีก่อนตัดสินใจ เรียนจริงกับทางสถาบัน
สถาบันได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน
Learn American Eng ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล สถาบันออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคตัวต่อตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษ เรายินดีและพร้อมจะช่วยคุณ แล้วคุณจะไม่กลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไป
“Learn American Eng เก่งอังกฤษได้ทันใจคุณ”

จุดเด่นของสถาบัน
• สถาบันเน้นเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัว และสอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาในราคาที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด เพียง 640.-/ชั่วโมง เท่านั้น
• การันตี รับรองผล คืนเงิน 100% ทันที หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ภายใน 90 วัน
• สถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆและให้คำปรึกษาด้านการเรียน
• คอร์สเรียนของเราไม่มีวันหมดอายุ ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตารางเรียนด้วยตนเอง เลือกเรียนวันและเวลาที่สะดวกได้ตามใจชอบ
• ผู้เรียนสามารถเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยสามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆ สูงสุด 10 เดือน 0.89% ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน
• สถาบันตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย สามารถเข้าออกได้หลายทางสถานที่เรียนสะอาด ปลอดภัยและสะดวกสบาย มีที่จอดรถไว้บริการ

เบอร์ติดต่อ:  06 5359 4265
Line: @learnamericaneng
เว็บไซต์: www.learnamericaneng.com
facebook: facebook.com/LearnAmericanEng


English Parks

การสอนของ English Parks ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ติวกวดวิชาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษกันมานานถึง 12 -15 ปี แต่ยังไม่สามารถสื่อสาร และนำภาษาอังกฤษไปใช้งานจริงได้ ดังนั้นทุกหลักสูตรของ English Parks จึงมีการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อทำการวิเคราะห์ และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน (Customization) เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเรียน ไปถึงเป้าหมายที่แต่ละคนต้องการ นอกจากนี้ English Parks เข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการในการเรียนไม่เหมือนกัน จึงได้มีการออกแบบหลักสูตร Unlimited English ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ไปจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือสอบแข่งขันชิงทุนต่างๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-884-689902-642-7725

เว็บไซต์: englishparks.in.th


Modulo Language School

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำแนวใหม่ นำเสนอการสอนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างได้ผล ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ภาษา แต่เน้นสอนให้ทุกคนใช้ภาษาเป็น ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เน้นการสอนที่มีคุณภาพ มีการปรับรูปแบบให้เฉพาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเร็วที่สุด

โมดูโล่นำเสนอคอร์สเรียนภาษาที่หลากหลาย ครบทั้ง 4 ภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย โดยที่มีความยืดหยุ่นในปรับเปลี่ยนตารางเรียนได้ ที่นี่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอ! ครูเจ้าของภาษาของที่นี่ ทุกคนสอนเก่งและประสบการณ์สูง ครูโมดูโล่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาใหม่ๆให้กับคุณ ทั้งๆที่คุณอาจจะเริ่มจากไม่เคยพูดหรือรู้จักภาษานั้นๆมาก่อนเลย

โมดูโล่มีคอร์สเรียนภาษาสำหรับทุกวัย ตั้งแต่การสอนเด็กให้อ่านออกเสียง การเรียนเพื่อไปสอบ จนถึงการสอนภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อธุรกิจ และฝึกการใช้บทสนทนาอีกด้วย โดยใช้ระบบการแบ่งระดับภาษาตามสากลเป็น 6 ระดับ : Beginner A1, Elementary A2, Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Upper-Intermediate C1 และ Advanced C2
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะได้เรียนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกว่า 70 หัวข้อในการเรียนทั้ง 12 ระดับ คุณอาจจะอยากมาเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่ไม่เคยมีความรู้ภาษาอังกฤษเลยแม้แต่น้อย หรืออยากจะลงคอร์สเรียนระดับสูงที่เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการติวเพื่อไปสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC

เรียนที่โมดูโล่สอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพมีจุดเด่นคือเหมาะสำหรับทุกวัย เปิดสอนทุกระดับ ทีมครูมีคุณภาพ รูปแบบการสอนเฉพาะตัว บรรยากาศเป็นกันเอง ปรับตารางเรียนได้ ราคาเป็นกันเอง และได้ผลจริง! สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 02-160-3443

เว็บไซต์: modulolearning.com


Enconcept

ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ “Enconcept E-Academy” แห่งแรกก่อตั้งขึ้น ณ 1575/43-44 ซอยวัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยคุณธเนศ เอื้ออภิธร และครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ ดังนั้น ครูพี่แนนและทีมวิชาการของ Enconcept จึงเริ่มต้นคิดค้นและสร้างสรรค์หลักสูตรให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้จริง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การสอบกลายเป็นเรื่องง่าย ก่อเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของ Enconcept

เว็บไซต์: https://www.enconcept.com/

Facebook: https://www.facebook.com/enconcept


TOPICA NATIVE

TOPICA Edtech Group คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุด ที่นี่มีสำนักงานในหลากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยี Learning English Online ระดับสากลมาสู่ประเทศไทย ผู้เรียนทุกคนจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัย รวมถึงคอยกระตุ้นให้เข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน ที่นี่คัดสรรอาจารย์ที่ได้ใบรับรองคุณภาพจาก TESOL, TEFL และ CELAT มีทั้งอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์คนไทย ให้ผู้เรียนได้เลือก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 099-910-0245

เว็บไซต์: englishgopro.topicanative.co.th


Wall street English

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลกภายใต้การดูแลของเพียร์สัน PEARSON บริษัทผู้นำธุรกิจด้านการศึกษา และผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาธิ ไฟแนนเชียล ไทม์ส (Financial Times) และสำนักพิมพ์เพนกวิน (Penguin) เป้าหมายของที่นี่คือการเปลี่ยนอนาคตของผู้คนโดยมอบการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

สนใจโทรปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: สายด่วน 1211

เว็บไซต์: www.wallstreetenglish.in.th


British Council

ด้วยประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 75 ปี มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของคนกว่า 100 ล้านคน ใน 100 ประเทศทั่วโลกของบริติช เคานซิล จึงมั่นใจว่าเรามีทั้งความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ ในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่บริติช เคานซิล เราเน้นการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในคลาสเรียน และแบบออนไลน์ที่ผ่านสื่อและเครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่ ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนจากแบบทดสอบที่มีเปี่ยมประสิทธิภาพระดับสากล

สัมผัสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด กับหลากหลายเนื่อหาที่โดนใจ เข้าถึงทุกความต้องการของคุณอย่างตรงจุด

เว็บไซต์: https://www.britishcouncil.or.th/english

Facebook: https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand


Speaking Space

ความรู้สึกแรกของการเรียนภาษาอังกฤษที่คุณมักจะเจอเสมอคือ กลัว ไม่กล้า กดดัน และกังวล ด้วยเทคนิคการสอนแนวสร้างสรรค์ของเราจะทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นหมดไป ถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจ สบายใจ ให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะพูด พูดได้แบบเป็นตัวเองโดยอัตโนมัติ มีความเป็นไปได้แบบไร้ความกดดัน และมีโค้ชคอยดูแลให้เราก้าวไปด้วยกัน แล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ พูดดี และพูดคล่องแบบไร้ความกังวล สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง

เว็บไซต์: http://www.speaking-space.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Speaking-Space


Top 10 Bangkok
Logo